W 1996 r powstał w firmie TARCOPOL samodzielny oddział TPM Consulting, przeznaczony do wykonywania zadań z zakresu diagnostyki i kontroli jakości betonu w nowobudowanych oraz istniejących konstrukcjach inżynierskich. Z czasem zakres oferowanych usług uległ rozszerzeniu, między innymi o projektowanie obiektów inżynierskich, nadzory autorskie i inwestorskie, kompleksową działalność ekspercką oraz doradztwo techniczne. Znacząco zwiększył się również zakres badań materiałowych oferowanych przez naszą firmę.

Obecnie oddział tworzy kilkunastu doświadczonych inżynierów i techników, wyspecjalizowanych w zakresie projektowania, specjalistycznych badań materiałowych oraz kontroli jakości robót budowlanych. Prowadzimy również doradztwo i szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii i materiałów stosowanych w budownictwie.

Kwalifikacje i doświadczenie naszej kadry technicznej, wysokiej klasy sprzęt i aparatura pomiarowo-badawcza oraz własne zaplecze laboratoryjne (stacjonarne i mobilne) pozwalają nam na wysoką jakość i kompleksowość świadczonych usług.
     
       
     

badania betonu, ekspertyza, sprzedaż, sprzęt badawczy, przegląd, most, przepust, badania mostów, badania kontrolne, badania odbiorowe